Source:
Związek Jan, Z dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu (1613-1914), [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 9-64

Introduced: 24.05.2016 17:36 | Last update: 24.05.2016 17:36

Author / co-authors: Związek Jan

Title: Z dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu (1613-1914)

Editor / co-editors: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 9-64