Source:
Włodarczyk Zdzisław, Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim (1793-1815), [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 73-80

Introduced: 24.05.2016 17:38 | Last update: 24.05.2016 17:38

Author / co-authors: Włodarczyk Zdzisław

Title: Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim (1793-1815)

Editor / co-editors: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 73-80