Source:
Książek Jan, Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 81-86

Introduced: 24.05.2016 17:39 | Last update: 24.05.2016 17:39

Author / co-authors: Książek Jan

Title: Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej

Editor / co-editors: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 81-86

Additional information for readers:

Aneks, s. 87-88