Source:
Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w latach 1945-2002, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 95-108

Introduced: 24.05.2016 17:40 | Last update: 24.05.2016 17:40

Author / co-authors: Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Title: Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w latach 1945-2002

Editor / co-editors: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 95-108