Source:
Kapuściński Jacek, Materiały źródłowe do dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 175-182

Introduced: 24.05.2016 17:45 | Last update: 24.05.2016 17:45

Author / co-authors: Kapuściński Jacek

Title: Materiały źródłowe do dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej

Editor / co-editors: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 175-182