Source:
Wróbel Zygmunt, Kapelania i kapelani Sióstr Bernardynek w Wieluniu, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 193-194

Introduced: 24.05.2016 17:50 | Last update: 24.05.2016 17:50

Author / co-authors: Wróbel Zygmunt

Title: Kapelania i kapelani Sióstr Bernardynek w Wieluniu

Editor / co-editors: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 193-194