Source:
Ataman Julian, Wasilo Andrzej, [w:] Gryglewicz Feliks, Łukaszka Romuald, Sułowski Zygmunt (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 543

Introduced: 27.05.2016 18:42 | Last update: 27.05.2016 18:42

Type of work: Encyklopedia / słownik

Author / co-authors: Ataman Julian

Title: Wasilo Andrzej

Editor / co-editors: Gryglewicz Feliks, Łukaszka Romuald, Sułowski Zygmunt

Volume / volumes and part / parts: t. 1: Α i Ω - Baptyści

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Year / years of publication: 1973

Pages: kol. 543

Additional information for readers:

[reprint: 1985]