Source:
Pawłowska Jolanta, Zabiegi Hieronima Radomickiego o powrót wschowskich bernardynów w świetle ich kroniki, [w:] Paweł Klint, Marta Małkus, Kamila Szymańska (red.), Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego, Wschowa; Leszno, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej; Muzeum Okręgowe, 2009, s. 363-370

Introduced: 30.05.2016 11:57 | Last update: 30.05.2016 11:57

Author / co-authors: Pawłowska Jolanta

Title: Zabiegi Hieronima Radomickiego o powrót wschowskich bernardynów w świetle ich kroniki

Editor / co-editors: Paweł Klint, Marta Małkus, Kamila Szymańska

Place / places of publication: Wschowa; Leszno

Publishing house: Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej; Muzeum Okręgowe

Year / years of publication: 2009

Pages: s. 363-370