Source:
Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Rękopiśmienny "Inwentarz" kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła i klasztoru Bernardynów we Lwowie, 1623-1650, „Przegląd Kalwaryjski”, 8, 2003, s. 341-352

Introduced: 30.05.2016 14:00 | Last update: 30.05.2016 14:00

Author / co-authors: Sitnik Aleksander Krzysztof OFM

Title: Rękopiśmienny "Inwentarz" kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła i klasztoru Bernardynów we Lwowie, 1623-1650

Journal: Przegląd Kalwaryjski

Year/volume: 8

Year: 2003

Pages: s. 341-352