Source:
Korotajowa Krystyna, Działalność wydawnicza księży pijarów w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, 22, 2002, s. 9-42

Introduced: 31.05.2016 09:30 | Last update: 31.05.2016 09:30

Author / co-authors: Korotajowa Krystyna

Title: Działalność wydawnicza księży pijarów w Warszawie

Journal: Rocznik Warszawski

Year/volume: 22

Year: 2002

Pages: s. 9-42