Source:
S[obieszczański] Franciszek Maksymilian, Pomnik Jana Tarły w kościele księży pijarów w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, 11, 1865, 280, s. 40

Introduced: 31.05.2016 09:40 | Last update: 31.05.2016 09:40

Author / co-authors: S[obieszczański] Franciszek Maksymilian

Title: Pomnik Jana Tarły w kościele księży pijarów w Warszawie

Journal: Tygodnik Ilustrowany

Year/volume: 11

Year: 1865

Number / issue: 280

Pages: s. 40