Source:
Ausz Mariusz, Odbudowa Polskiej Prowincji Pijarów. Działalność wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, ss. 294

Introduced: 31.05.2016 09:53 | Last update: 31.05.2016 09:53

Author / co-authors: Ausz Mariusz

Title: Odbudowa Polskiej Prowincji Pijarów. Działalność wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 294

Additional information for readers:

10 il., 8 tab., 13 aneksów, bibliografia, indeks, Summary