Source:
Ausz Mariusz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, ss. 276

Introduced: 31.05.2016 09:59 | Last update: 31.05.2016 09:59

Title: Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów

Editor / co-editors: Ausz Mariusz

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo eSPe

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 276

Additional information for readers:

il., map., streszczenia w języku angielskim

Wykaz artykułów

  1. Mącik Hubert, Budowle pijarskie - zarys stanu i potrzeb badań nad architekturą zakonu pijarów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII w., [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 81-108
  2. Chowaniec-Lejczyk Bronisław, Digitalizacja jako forma przybliżenia najstarszych dziejów zakonu pijarów w Polsce, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 263-269
  3. Mączyński Ryszard, Konwikt żoliborski i pijarscy podopieczni w dobie powstania listopadowego, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 137-208
  4. Ausz Mariusz, Korespondencja Artura Wołyńskiego do ks. Adama Słotwińskiego, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 209-243
  5. Winiarz Adam, Ksiądz Aleksander Pułaski jako przedstawiciel młodego pokolenia pijarów w Królestwie Polskim doby autonomicznej, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 109-135
  6. Bogdziewicz Henryk, Polska Prowincja Zakonu Pijarów, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 41-58
  7. Bugajska-Więcławska Joanna, Program wychowawczy Szkoły Handlowej i Gimnazjów Księży Pijarów w Lidzie, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 245-262
  8. Taraszkiewicz Jacek, Starania o sprowadzenie zakonu pijarów na ziemie północne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 29-41