Source:
Taraszkiewicz Jacek, Starania o sprowadzenie zakonu pijarów na ziemie północne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 29-41

Introduced: 31.05.2016 10:00 | Last update: 31.05.2016 10:00

Author / co-authors: Taraszkiewicz Jacek

Title: Starania o sprowadzenie zakonu pijarów na ziemie północne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku

Editor / co-editors: Mariusz Ausz

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo eSPe

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 29-41