Source:
Bogdziewicz Henryk, Polska Prowincja Zakonu Pijarów, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 41-58

Introduced: 31.05.2016 10:01 | Last update: 31.05.2016 10:02

Author / co-authors: Bogdziewicz Henryk

Title: Polska Prowincja Zakonu Pijarów

Editor / co-editors: Mariusz Ausz

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo eSPe

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 41-58