Source:
Mącik Hubert, Budowle pijarskie - zarys stanu i potrzeb badań nad architekturą zakonu pijarów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII w., [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 81-108

Introduced: 31.05.2016 10:01 | Last update: 31.05.2016 10:01

Author / co-authors: Mącik Hubert

Title: Budowle pijarskie - zarys stanu i potrzeb badań nad architekturą zakonu pijarów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII w.

Editor / co-editors: Mariusz Ausz

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo eSPe

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 81-108