Source:
Winiarz Adam, Ksiądz Aleksander Pułaski jako przedstawiciel młodego pokolenia pijarów w Królestwie Polskim doby autonomicznej, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 109-135

Introduced: 31.05.2016 10:03 | Last update: 31.05.2016 10:03

Author / co-authors: Winiarz Adam

Title: Ksiądz Aleksander Pułaski jako przedstawiciel młodego pokolenia pijarów w Królestwie Polskim doby autonomicznej

Editor / co-editors: Mariusz Ausz

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo eSPe

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 109-135