Source:
Chowaniec-Lejczyk Bronisław, Digitalizacja jako forma przybliżenia najstarszych dziejów zakonu pijarów w Polsce, [w:] Mariusz Ausz (red.), Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Pijarów, Kraków, Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 263-269

Introduced: 31.05.2016 10:05 | Last update: 31.05.2016 10:05

Author / co-authors: Chowaniec-Lejczyk Bronisław

Title: Digitalizacja jako forma przybliżenia najstarszych dziejów zakonu pijarów w Polsce

Editor / co-editors: Mariusz Ausz

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo eSPe

Year / years of publication: 2013

Pages: s. 263-269