Source:
Mączyński Ryszard, Żoliborski konwikt pijarów, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 3, 1994, 1 (5), s. 7-71

Introduced: 31.05.2016 10:08 | Last update: 31.05.2016 10:08

Author / co-authors: Mączyński Ryszard

Title: Żoliborski konwikt pijarów

Journal: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Year/volume: 3

Year: 1994

Number / issue: 1 (5)

Pages: s. 7-71