Source:
Chromecki Tadeusz SP, Krótki rys dziejów Zgromadzenia Szkół Pobożnych, czyli oo. Pijarów, Kraków, "Czas", 1880, ss. 148

Introduced: 31.05.2016 10:10 | Last update: 31.05.2016 10:10

Author / co-authors: Chromecki Tadeusz SP

Title: Krótki rys dziejów Zgromadzenia Szkół Pobożnych, czyli oo. Pijarów

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: "Czas"

Year / years of publication: 1880

Pages: ss. 148

Electronic document