Source:
Kozieł Andrzej (red.), Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253, Historia Sztuki, 30), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, ss. 659

Introduced: 15.04.2014 10:59 | Last update: 17.09.2015 12:02

Title: Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji

Editor / co-editors: Kozieł Andrzej

Series and subseries: Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253, Historia Sztuki, 30

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 2010

Pages: ss. 659

Additional information for readers:

il., [Monastic Church of the Assumption of the Blessed Mary in Lubiąż. The history, state of preservation, revitalization concept]

List of entries

 1. Ambona, aut.: Kolbiarz Artur, s. 332-334
 2. Baldachim tronu opata, aut.: Kolbiarz Artur, s. 455
 3. Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 89
 4. Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 83-85
 5. Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 85
 6. Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 90
 7. Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 92
 8. Cztery balustrady, aut.: Kolbiarz Artur, s. 217-220
 9. Dekoracja freskowa kaplicy Książęcej, aut.: Kozieł Andrzej, s. 580-587
 10. Dekoracja freskowa północnego ramienia transeptu, aut.: Kozieł Andrzej, s. 200-201
 11. Dekoracja freskowa prezbiterium, aut.: Kozieł Andrzej, s. 196-199
 12. Dekoracja freskowa wnęki przyściennej, aut.: Kozieł Andrzej, s. 202-203
 13. Dekoracja freskowo-sztukatorska w kaplicy św. Benedykta, aut.: Kozieł Andrzej, s. 186-189
 14. Dekoracja freskowo-sztukatorska w kaplicy św. Bernarda, aut.: Kozieł Andrzej, s. 190-193
 15. Dekoracja rzeźbiarska prospektu organowego, aut.: Kolbiarz Artur, s. 336-338
 16. Dekoracje stiukowe nawy głównej i transeptu, aut.: Kolbiarz Artur, s. 178-181
 17. Kandelabr, aut.: Kolbiarz Artur, s. 472-473
 18. Kartusz inskrypcyjny, aut.: Kolbiarz Artur, s. 182-183
 19. Konfesjonały (cztery), aut.: Nowak Romuald, s. 447
 20. Krata między ołtarzami św. Ludgarda i św. Scholastyki, aut.: Kolbiarz Artur, s. 458
 21. Krata w południowej nawie bocznej, aut.: Kolbiarz Artur, s. 462
 22. Krata w portalu wejściowym do kościoła, aut.: Kolbiarz Artur, s. 468
 23. Krata w portalu wejściowym z kruchty do nawy głównej, aut.: Kolbiarz Artur, s. 466
 24. Krata w północnej nawie bocznej, aut.: Kolbiarz Artur, s. 464
 25. Loże opatów, aut.: Nowak Romuald, s. 432
 26. Nagrobek opata Matthaeusa Rudolfa von Hennersdorf, aut.: Kolbiarz Artur, s. 560-561
 27. Obraz Chrystus na krzyżu, aut.: Kozieł Andrzej, s. 615
 28. Obraz o niezidentyfikowanej tematyce, aut.: Kozieł Andrzej, s. 616
 29. Ołtarz Czternastu Wspomożycieli, aut.: Kolbiarz Artur, s. 326
 30. Ołtarz główny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 222
 31. Ołtarz główny, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 588
 32. Ołtarz główny, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 591
 33. Ołtarz główny, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 591-592
 34. Ołtarz główny, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 592
 35. Ołtarz główny, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 593
 36. Ołtarz główny, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 594
 37. Ołtarz Matki Boskiej Dobrej Rady, aut.: Kolbiarz Artur, s. 268
 38. Ołtarz Matki Boskiej Dobrej Rady, aut.: Kolbiarz Artur, s. 270
 39. Ołtarz Matki Boskiej Dobrej Rady, aut.: Kolbiarz Artur, s. 270-271
 40. Ołtarz Matki Boskiej Dobrej Rady, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 270
 41. Ołtarz Matki Bożej Różańcowej, aut.: Kolbiarz Artur, s. 329
 42. Ołtarz Narodzin Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 256
 43. Ołtarz Narodzin Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 259
 44. Ołtarz Narodzin Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 259-260
 45. Ołtarz Narodzin Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 260
 46. Ołtarz o nieustalonym wezwaniu, aut.: Kolbiarz Artur, s. 324
 47. Ołtarz Piety, aut.: Kaczmarek Romuald, Kolbiarz Artur, s. 237
 48. Ołtarz Piety, aut.: Kaczmarek Romulad, Kolbiarz Artur, s. 235
 49. Ołtarz św.św. Jakuba i Filipa, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 609
 50. Ołtarz św.św. Jakuba i Filipa, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 611
 51. Ołtarz św.św. Jakuba i Filipa, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 612
 52. Ołtarz św. Anny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 288
 53. Ołtarz św. Anny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 290
 54. Ołtarz św. Barbary, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 250
 55. Ołtarz św. Barbary, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 253
 56. Ołtarz św. Barbary, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 253-254
 57. Ołtarz św. Barbary, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 254
 58. Ołtarz św. Benedykta, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 281
 59. Ołtarz św. Benedykta, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 284
 60. Ołtarz św. Benedykta, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 285
 61. Ołtarz św. Bernarda, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 272
 62. Ołtarz św. Bernarda, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 277
 63. Ołtarz św. Bernarda, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 277-278
 64. Ołtarz św. Bernarda, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 278
 65. Ołtarz św. Jana Chrzciciela, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 262
 66. Ołtarz św. Jana Chrzciciela, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 265
 67. Ołtarz św. Jana Chrzciciela, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 265-266
 68. Ołtarz św. Jana Chrzciciela, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 266
 69. Ołtarz św. Jana Chrzciciela, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 295
 70. Ołtarz św. Jana Ewaneglisty, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 292
 71. Ołtarz św. Jana Ewaneglisty, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 296
 72. Ołtarz św. Jana Ewaneglisty, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 296-297
 73. Ołtarz św. Jana Ewangelisty na Patmos, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 605
 74. Ołtarz św. Jana Ewangelisty na Patmos, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 607
 75. Ołtarz św. Jana Ewangelisty na Patmos, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 608
 76. Ołtarz św. Jerzego, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 597
 77. Ołtarz św. Jerzego, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 599
 78. Ołtarz św. Jerzego, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 600
 79. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 240
 80. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 244
 81. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 244-245
 82. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 245
 83. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 245-246
 84. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 265
 85. Ołtarz św. Józefa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 247
 86. Ołtarz św. Katarzyny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 305
 87. Ołtarz św. Katarzyny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 309
 88. Ołtarz św. Katarzyny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 309-310
 89. Ołtarz św. Katarzyny, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 310
 90. Ołtarz św. Ludgardy, aut.: Kolbiarz Artur, s. 316
 91. Ołtarz św. Ludgardy, aut.: Kolbiarz Artur, s. 318
 92. Ołtarz św. Mikołaja, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 601
 93. Ołtarz św. Mikołaja, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 603
 94. Ołtarz św. Mikołaja, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 603-604
 95. Ołtarz św. Mikołaja, aut.: Kozieł Andrzej, Nowak Romuald, s. 604
 96. Ołtarz św. Scholastyki, aut.: Kolbiarz Artur, s. 320
 97. Ołtarz św. Scholastyki, aut.: Kolbiarz Artur, s. 322
 98. Ołtarz Zmartwychwstania Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 298
 99. Ołtarz Zmartwychwstania Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 301
 100. Ołtarz Zmartwychwstania Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 301-302
 101. Ołtarz Zmartwychwstania Chrystusa, aut.: Kolbiarz Artur, Kozieł Andrzej, s. 302
 102. Piscina kolumienkowa, aut.: Kaczmarek Romuald, s. 176-177
 103. Płyta nagrobkowa księcia Bolesława III legnickiego (zm. 1352), aut.: Kaczmarek Romuald, s. 619-620
 104. Płyta nagrobkowa księcia Bolesława Wysokiego (zm. 1201), aut.: Kaczmarek Romuald, s. 536-542
 105. Płyta nagrobkowa księcia Konrada żagańskiego (zm. 1304), aut.: Kaczmarek Romuald, s. 543-549
 106. Płyta nagrobkowa księcia Przemysława głogowskiego (zm. 1331), aut.: Kaczmarek Romuald, s. 550-554
 107. Płyta nagrobkowa rycerza Martina (I) Buzwoya (zm. 1314-1316?) lub Martina (II) Buzwoya (zm. po 1346), aut.: Kaczmarek Romuald, s. 555-559
 108. Pomnik nagrobny biskupów, aut.: Kolbiarz Artur, s. 562
 109. Pomnik nagrobny biskupów, aut.: Kolbiarz Artur, s. 566
 110. Pomnik nagrobny biskupów, aut.: Kolbiarz Artur, s. 567
 111. Pomnik nagrobny biskupów, aut.: Kolbiarz Artur, s. 567-568
 112. Portale wejść na emporę organową w północnej i południowej ścianie kościoła, aut.: Wrabec Jan, s. 215-216
 113. Portale w południowym ramieniu transeptu, aut.: Kolbiarz Artur, s. 208-209
 114. Portal do kaplicy Książęcej, aut.: Kolbiarz Artur, s. 213-214
 115. Portal główny i wystrój figuralny fasady kościoła, aut.: Kolbiarz Artur, s. 522-527
 116. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany, aut.: Nowak Romuald, s. 617
 117. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, aut.: Kolbiarz Artur, s. 528
 118. Rzeźba św. Jana Nepomucena (?), aut.: Kolbiarz Artur, s. 532
 119. Rzeźba św. Tekli, aut.: Kolbiarz Artur, s. 530
 120. Stalle, aut.: Nowak Romuald, s. 340
 121. Średniowieczne wyposażenie i wystrój kościoła Wniebowzięcia NMP, aut.: Kaczmarek Romuald, s. 46
 122. Zespół dwóch witraży w oknach dolnej kondygnacji północnego ramienia transeptu, aut.: Kaczmarek Romuald, s. 204-206
 123. Zespół trzech portali w kruchcie kościoła, aut.: Kolbiarz Artur, s. 210-212
 124. Zespół zworników żeber sklepienia, aut.: Kaczmarek Romuald, s. 168-175