Source:
Borkowska Małgorzata OSB, Duchowość benedyktynek polskich jako problem badawczy, [w:] Jerzy Kłoczowski (red.), Duchowość zakonna. Zakony w Polsce. Katalog, Kraków, 1994, s. 13-23

Introduced: 13.11.2016 17:50 | Last update: 13.11.2016 17:50

Author / co-authors: Borkowska Małgorzata OSB

Title: Duchowość benedyktynek polskich jako problem badawczy

Editor / co-editors: Jerzy Kłoczowski

Place / places of publication: Kraków

Year / years of publication: 1994

Pages: s. 13-23