Source:
Borkowska Małgorzata OSB, Szkic duchowości benedyktynek Kongregacji Chełmińskiej (1579-1933), [w:] Jerzy Kłoczowski (red.), Duchowość zakonna. Zakony w Polsce. Katalog, Kraków, 1994, s. 38-50

Introduced: 13.11.2016 17:51 | Last update: 13.11.2016 17:51

Author / co-authors: Borkowska Małgorzata OSB

Title: Szkic duchowości benedyktynek Kongregacji Chełmińskiej (1579-1933)

Editor / co-editors: Jerzy Kłoczowski

Place / places of publication: Kraków

Year / years of publication: 1994

Pages: s. 38-50