Source:
Malczewski Franciszek, [Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego o kasacie klasztorów w Królestwie Polskim, organizacji kościoła rzymsko-katolickiego i uposażeniu biskupstw]

Introduced: 13.11.2016 20:47 | Last update: 15.11.2016 07:32

Author / co-authors: Malczewski Franciszek

Title: [Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego o kasacie klasztorów w Królestwie Polskim, organizacji kościoła rzymsko-katolickiego i uposażeniu biskupstw]

Additional information for readers:

Biblioteka Narodowa, sygn. III 273.685

Place / places of publication: Warszawa

Publishing house: Drukarnia Rządowa

Year / years of publication: 1825