Source:
Zimnowoda-Krajewska Bożena, Toruński przytułek św. Wawrzyńca w świetle źródeł archeologicznych na tle średniowiecznego szpitalnictwa europejskiego, „Archaeologia Historica Polona”, 19, 2011, s. 47-70

Introduced: 13.11.2016 20:50 | Last update: 13.11.2016 20:50

Author / co-authors: Zimnowoda-Krajewska Bożena

Title: Toruński przytułek św. Wawrzyńca w świetle źródeł archeologicznych na tle średniowiecznego szpitalnictwa europejskiego

Journal: Archaeologia Historica Polona

Year/volume: 19

Year: 2011

Pages: s. 47-70

Additional information for readers:

summary [szpital powstał na miejscu najstarszego klasztoru benedyktynek]