Source:
Derwich Marek, Ziemie polskie jako schronienie mnichów-uciekinierów z klasztorów skasowanych na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012, s. 34-35

Introduced: 15.11.2016 08:52 | Last update: 15.11.2016 08:52

Author / co-authors: Derwich Marek

Title: Ziemie polskie jako schronienie mnichów-uciekinierów z klasztorów skasowanych na przełomie XVIII i XIX w.

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2012

Pages: s. 34-35

Additional information for readers:

[Polish lands as a refuge for the monks expelled from suppressed monasteries in the turn of the 18th and 19th c.]

Electronic document