Source:
Pietrzak Leszek, Prześladowania duchowieństwa katolickiego na Lubelszczyźnie na przykładzie działań organów bezpieczeństwa wobec klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy, „Przegląd Kalwaryjski”, 8, 2003, s. 317-327

Introduced: 16.11.2016 08:20 | Last update: 16.11.2016 08:20

Author / co-authors: Pietrzak Leszek

Title: Prześladowania duchowieństwa katolickiego na Lubelszczyźnie na przykładzie działań organów bezpieczeństwa wobec klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy

Journal: Przegląd Kalwaryjski

Year/volume: 8

Year: 2003

Pages: s. 317-327