Source:
Adamski Jakub, Pseudopoligonalne sklepienie w chórze kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu - próba nowego spojrzenia, [w:] Katarzyna Kluczwajd (red.), Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu. Materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki z cyklu "Dzieje i skarby kościołów toruńskich", zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26-28 października 2009 roku, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010, s. 73

Introduced: 16.11.2016 08:46 | Last update: 16.11.2016 08:46

Author / co-authors: Adamski Jakub

Title: Pseudopoligonalne sklepienie w chórze kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu - próba nowego spojrzenia

Editor / co-editors: Katarzyna Kluczwajd

Place / places of publication: Toruń

Publishing house: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 73