Source:
Betlej Andrzej, "Z chłopa pan..." architekt: Wiadomości źródłowe na temat działalności Walentego Haltmana, architekta biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego, [w:] Andrzej Betlej, Piotr Krasny (red.), Sztuka kresów wschodnich, t. 6, Kraków, Oficyna Wydawnicza TEXT, 2006, s. 155-161

Introduced: 16.11.2016 13:15 | Last update: 16.11.2016 13:15

Author / co-authors: Betlej Andrzej

Title: "Z chłopa pan..." architekt: Wiadomości źródłowe na temat działalności Walentego Haltmana, architekta biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego

Editor / co-editors: Andrzej Betlej, Piotr Krasny

Volume / volumes and part / parts: t. 6

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Oficyna Wydawnicza TEXT

Year / years of publication: 2006

Pages: s. 155-161