Source:
Wójcik Marek, Malowidła ścienne w kościele popijarskim p.w. św. Marka w Warężu i ich pierwowzory graficzne - dzieła Pozza i Rubensa, [w:] Jan K. Ostrowski (red.), Sztuka Kresów Wschodnich, t. 3: Materiały sesji naukowej. Kraków, październik 1996, Kraków, Oficyna Wydawnicza Text, 1998, s. 295-316

Introduced: 18.11.2016 12:37 | Last update: 18.11.2016 12:37

Author / co-authors: Wójcik Marek

Title: Malowidła ścienne w kościele popijarskim p.w. św. Marka w Warężu i ich pierwowzory graficzne - dzieła Pozza i Rubensa

Editor / co-editors: Jan K. Ostrowski

Volume / volumes and part / parts: t. 3: Materiały sesji naukowej. Kraków, październik 1996

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Oficyna Wydawnicza Text

Year / years of publication: 1998

Pages: s. 295-316

Electronic document