Source:
Łoś Walentyna, Dubnieński manaster bazylianek w wielowyznaniowym społeczeństwie: konflikty z kolatorami, stosunki z duchowieństwem unickim i prawosławnym w XVIII-XIX w., [w:] Andrzej Gil (red.), Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, (Studia i Materiały do Dziejów Chrześcijaństwa Wschodniego w Rzeczypospolitej, 5), Lublin, Instytut Europy środkowo-Wschodniej, 2009, s. 137-150

Introduced: 16.01.2017 22:39 | Last update: 16.01.2017 22:39

Author / co-authors: Łoś Walentyna

Title: Dubnieński manaster bazylianek w wielowyznaniowym społeczeństwie: konflikty z kolatorami, stosunki z duchowieństwem unickim i prawosławnym w XVIII-XIX w.

Editor / co-editors: Andrzej Gil

Series and subseries: Studia i Materiały do Dziejów Chrześcijaństwa Wschodniego w Rzeczypospolitej, 5

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Instytut Europy środkowo-Wschodniej

Year / years of publication: 2009

Pages: s. 137-150

Inne z tej serii