Source:
Kumor Bolesław, Relacja biskupa Andrzeja Rawy Gawrońskiego z roku 1807 o stanie diecezji krakowskiej, „Analecta Cracoviensia”, 29, 1997, s. 553-556

Introduced: 17.01.2017 09:35 | Last update: 17.01.2017 09:35

Author / co-authors: Kumor Bolesław

Title: Relacja biskupa Andrzeja Rawy Gawrońskiego z roku 1807 o stanie diecezji krakowskiej

Journal: Analecta Cracoviensia

Year/volume: 29

Year: 1997

Pages: s. 553-556