Source:
Kowalski Waldemar, Starzyk Piotr J., Pomniki pamięci kieleckich duchownych Jana Nepomucena Łośmińskiego i Grzegorza Włodarskiego, „Almanach Historyczny”, 6, 2004, s. 69-76

Introduced: 17.01.2017 14:35 | Last update: 17.01.2017 14:35

Author / co-authors: Kowalski Waldemar, Starzyk Piotr J.

Title: Pomniki pamięci kieleckich duchownych Jana Nepomucena Łośmińskiego i Grzegorza Włodarskiego

Journal: Almanach Historyczny

Year/volume: 6

Year: 2004

Pages: s. 69-76