Source:
Sitnik Aleksander Krzysztof OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, ss. 276

Introduced: 17.01.2017 21:25 | Last update: 17.01.2017 21:25

Title: 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015)

Editor / co-editors: Sitnik Aleksander Krzysztof OFM

Place / places of publication: Kalwaria Zebrzydowska

Publishing house: Wydawnictwo Calvarianum

Year / years of publication: 2015

Pages: ss. 276

Additional information for readers:

il., Summary

Wykaz artykułów

  1. Gogola Zdzisław OFMConv, Bł. Władysław z Gielniowa jako wzór poszukiwania nowych dróg nauczania, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 99-118
  2. Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium oo. Bernardynów w Skępem, XV-XXI w., [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 35-97
  3. Sliwiński Piotr, Historia klasztoru bernardynów skępskich od początku fundacji do czasów współczesnych, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 119-167
  4. Moryc Cyprian Janusz OFM, Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 227-276
  5. Gąsiorowska Patrycja, Kościeleccy - fundatorzy i dobrodzieje klasztoru bernardynów w Skępem, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 15-33
  6. Rouba Bogumiła Jadwiga, Polichromie kościoła klasztornego w Skępem, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 169-225