Source:
Moryc Cyprian Janusz OFM, Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015), Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2015, s. 227-276

Introduced: 17.01.2017 21:40 | Last update: 17.01.2017 21:40

Author / co-authors: Moryc Cyprian Janusz OFM

Title: Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa

Editor / co-editors: Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Place / places of publication: Kalwaria Zebrzydowska

Publishing house: Wydawnictwo Calvarianum

Year / years of publication: 2015

Pages: s. 227-276