Source:
Jażdżewski Konstanty K., Lubiąż: losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642), (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1081), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, ss. 272

Introduced: 24.10.2013 12:28 | Last update: 17.01.2015 20:37

Author / co-authors: Jażdżewski Konstanty K.

Title: Lubiąż: losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642)

Series and subseries: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1081

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 1992

Pages: ss. 272

Additional information for readers:

Leubus: Schicksale und geistige Kultur einer schlesischen Zisterzienserabtei (1163-1642), Zusammenfassung; s. 136-138 zachowane rękopisy i druki, dalej ich opis.