Source:
Dola Kazimierz, Nowicjat bożogrobców śląskich w Nysie na przełomie XVII i XVIII wieku, [w:] Jacek Kurek (red.), Bożogrobcy. Jerozolima, Miechów, Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r., Chorzów, Rococo, Miejski Dom Kultury "Batory", 2000, s. 71-78

Introduced: 18.01.2017 21:27 | Last update: 18.01.2017 21:27

Author / co-authors: Dola Kazimierz

Title: Nowicjat bożogrobców śląskich w Nysie na przełomie XVII i XVIII wieku

Editor / co-editors: Jacek Kurek

Place / places of publication: Chorzów

Publishing house: Rococo, Miejski Dom Kultury "Batory"

Year / years of publication: 2000

Pages: s. 71-78