Source:
Halor Antoni, Bożogrobcy w legendzie, [w:] Jacek Kurek (red.), Bożogrobcy. Jerozolima, Miechów, Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r., Chorzów, Rococo, Miejski Dom Kultury "Batory", 2000, s. 87-104

Introduced: 18.01.2017 21:28 | Last update: 18.01.2017 21:28

Author / co-authors: Halor Antoni

Title: Bożogrobcy w legendzie

Editor / co-editors: Jacek Kurek

Place / places of publication: Chorzów

Publishing house: Rococo, Miejski Dom Kultury "Batory"

Year / years of publication: 2000

Pages: s. 87-104