Source:
Poznańscy dominikanie, oprac. i wybór Tomasz Dostatni, Poznań, „W drodze”, 1997, ss. 256, [16]

Introduced: 19.01.2017 12:07 | Last update: 23.01.2017 12:13

Title: Poznańscy dominikanie

Pages: ss. 256, [16]

Additional information for readers:

il., indeks osób; Jan Andrzej Spież OP, Dominikanie w Poznaniu, s. 5-18; Z kronik konwentu poznańskiego, s. 19-36; Zmarli poznańscy dominikanie (z konwentów poznańskich), s. 246-247

Publisher / co-publishers: oprac. i wybór Tomasz Dostatni

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: „W drodze”

Year / years of publication: 1997