Source:
Gawlikowski Alojzy SP, Polska w obronie Zakonu Pijarów i jego założyciela (1642-1648), Kraków, 1962, ss. 20

Introduced: 19.01.2017 12:42 | Last update: 19.01.2017 12:42

Author / co-authors: Gawlikowski Alojzy SP

Title: Polska w obronie Zakonu Pijarów i jego założyciela (1642-1648)

Place / places of publication: Kraków

Year / years of publication: 1962

Pages: ss. 20

Additional information for readers:

2 il.; [Nadbitka z "Naszej Przeszłości", 25, 1962, s. 39-56]