Source:
Pencakowski Paweł, Zakrystia przy kościele św. Andrzeja w Krakowie. Architektura - typ - funkcja, „Rocznik Krakowski”, 57, 1991, s. 61-69

Introduced: 19.01.2017 12:47 | Last update: 19.01.2017 12:47

Author / co-authors: Pencakowski Paweł

Title: Zakrystia przy kościele św. Andrzeja w Krakowie. Architektura - typ - funkcja

Journal: Rocznik Krakowski

Year/volume: 57

Year: 1991

Pages: s. 61-69