Source:
Borkowska Małgorzata OSB, IdeaŁ benedyktynki proponowany przez kongregację chełmińską, „Znak”, 32, 1980, 318 (12), s. 1564-1571

Introduced: 19.01.2017 13:04 | Last update: 19.01.2017 13:04

Author / co-authors: Borkowska Małgorzata OSB

Title: IdeaŁ benedyktynki proponowany przez kongregację chełmińską

Journal: Znak

Year/volume: 32

Year: 1980

Number / issue: 318 (12)

Pages: s. 1564-1571