Source:
Swastek Józef, Święty Andrzej Świerad i jego kult w średniowiecznej Oławie do 1534 roku, [w:] Stanisław Pietrzak (red.), Święty Świerad i jego czasy. Materiały z sympozjum naukowego w Tropiu 10-11 lipca 1998, Nowy Sącz, Civitas Christiana, 2001, s. 265-279

Introduced: 19.01.2017 13:46 | Last update: 19.01.2017 13:46

Author / co-authors: Swastek Józef

Title: Święty Andrzej Świerad i jego kult w średniowiecznej Oławie do 1534 roku

Editor / co-editors: Stanisław Pietrzak

Place / places of publication: Nowy Sącz

Publishing house: Civitas Christiana

Year / years of publication: 2001

Pages: s. 265-279

Additional information for readers:

Zusammenfassung