Source:
Pietrzak Stanisław, Kościół w Tropi jako naddunajecki ślad św. Świerada, [w:] Stanisław Pietrzak (red.), Święty Świerad i jego czasy. Materiały z sympozjum naukowego w Tropiu 10-11 lipca 1998, Nowy Sącz, Civitas Christiana, 2001, s. 280-290

Introduced: 19.01.2017 13:48 | Last update: 19.01.2017 13:48

Author / co-authors: Pietrzak Stanisław

Title: Kościół w Tropi jako naddunajecki ślad św. Świerada

Editor / co-editors: Stanisław Pietrzak

Place / places of publication: Nowy Sącz

Publishing house: Civitas Christiana

Year / years of publication: 2001

Pages: s. 280-290

Additional information for readers:

Zusammenfassung