Source:
Bicz-Suknarowska Maria, Myszka Marian, Szyma Marcin, Z badań krypty pod kaplicą św. Andrzeja przy kościele Św. Krzyża w Krakowie, [w:] Zdzisław Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, [cz. 1], Kraków, [Wydawnictwo PAT], 1996, s. 47-67

Introduced: 19.01.2017 18:26 | Last update: 19.01.2017 18:26

Author / co-authors: Bicz-Suknarowska Maria, Myszka Marian, Szyma Marcin

Title: Z badań krypty pod kaplicą św. Andrzeja przy kościele Św. Krzyża w Krakowie

Editor / co-editors: Zdzisław Kliś

Volume / volumes and part / parts: [cz. 1]

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: [Wydawnictwo PAT]

Year / years of publication: 1996

Pages: s. 47-67

Additional information for readers:

plan, 7 il.