Source:
Piech Stanisław, Ksiądz Andrzej Mytkowicz w posłudze Bogu i człowiekowi, [w:] Zdzisław Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. 2, Kraków, Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej, 1997, s. 13-43

Introduced: 19.01.2017 21:14 | Last update: 19.01.2017 21:14

Author / co-authors: Piech Stanisław

Title: Ksiądz Andrzej Mytkowicz w posłudze Bogu i człowiekowi

Editor / co-editors: Zdzisław Kliś

Volume / volumes and part / parts: cz. 2

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej

Year / years of publication: 1997

Pages: s. 13-43

Additional information for readers:

3 il.