Source:
Wołczański Józef, Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna ks. prof. dra hab. Andrzeja Mytkowicza w środowisku lwowskim (1925-1933), [w:] Zdzisław Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. 2, Kraków, Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej, 1997, s. 45-117

Introduced: 19.01.2017 21:23 | Last update: 19.01.2017 21:23

Author / co-authors: Wołczański Józef

Title: Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna ks. prof. dra hab. Andrzeja Mytkowicza w środowisku lwowskim (1925-1933)

Editor / co-editors: Zdzisław Kliś

Volume / volumes and part / parts: cz. 2

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej

Year / years of publication: 1997

Pages: s. 45-117

Additional information for readers:

3 tab., 4 il., Zusammenfassung