Source:
Horoszko Danuta, Klaryski w Śremie, [w:] Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak (red.), Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2006, s. 243-249

Introduced: 19.04.2014 14:29 | Last update: 24.09.2015 08:30

Type of work: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Author / co-authors: Horoszko Danuta

Title: Klaryski w Śremie

Editor / co-editors: Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak

Title of book by single / multiple authors: Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy

Place / places of publication: Gniezno

Publishing house: Muzeum Początków Państwa Polskiego

Year / years of publication: 2006

Pages: s. 243-249

Additional information for readers:

kasata 243-249