Source:
Herniczek Ewa, Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009, ss. 330

Introduced: 20.01.2017 18:31 | Last update: 20.01.2017 18:31

Author / co-authors: Herniczek Ewa

Title: Unio Mystica. Średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w Chełmnie

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Zakład Wydawniczy NOMOS

Year / years of publication: 2009

Pages: ss. 330

Additional information for readers:

50 il., bibliografia, indeks, summary