Source:
Mrozowicz Wojciech, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym duszpasterstwem klasztorny , (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2234, Historia, 143), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 239

Introduced: 20.01.2017 19:12 | Last update: 20.01.2017 19:12

Author / co-authors: Mrozowicz Wojciech

Title: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym duszpasterstwem klasztorny

Series and subseries: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2234, Historia, 143

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 2001

Pages: ss. 239